Chính sách bảo mật thông tin

Tại Công Ty Quảng Cáo Hà Nội Phát, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và quản lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi, đặt hàng, hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên website của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và thông tin thanh toán.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ.
  • Nâng cao, tùy chỉnh trải nghiệm trang web và nhu cầu cụ thể và cá nhân.
  • Gửi email thông báo, cập nhật liên quan đến đơn hàng và thông tin sản phẩm.
  • Liên hệ với bạn liên quan đến yêu cầu dịch vụ, câu hỏi, hoặc đánh giá.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi triển khai một loạt các biện pháp bảo mật để duy trì an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mã hóa hàng đầu trong ngành và bảo mật máy chủ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ.

4. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa chữa, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

5. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: info@lambienquangcaohanoi.vn.